-κόσοι / -κόσες / -κόσα


=  -κόσιοι / -κόσιες / -κόσια:

- διακόσα  =  διακόσια

- τρακόσα  =  τριακόσια  

- τετρακόσα  =  τετρακόσια

[usw. / s. ΛΔΑ, S 15 + S 19]

s. auch die folgenden BSe:

• διακόσα μίλια  °  two hundred miles  °  zweihundert Meilen *  

• διακόσες πενήντα χιλιάδες, τρακόσες χιλιάδες άνθρωποι  °  zweihundertfünfzig­tausend, dreihunderttausend Menschen *

• μάζεψε τρακόσους μπεκρήδες  °  er hat sich dreihundert Säufer zusammengeholt *

*[GF+DF bzw. EF jeweils aus: Steinbeck: Früchte]

• της έδωσα τρακόσες δραχμές  °  ich gab ihr dreihundert Drachmen

Weitere Wörter:

Nachher: