-ίδης


αρχαία ελληνική κατάληξη, που σημαίνει "γιος τού ..." (π.χ. Αλεξανδρίδης = υιός του Αλεξάνδρου)   [Ε. Μαρινόπουλος: 100 γλωσσικά θέματα, σ. 63]


Weitere Wörter: